Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kobiety w ciąży również są uprawnione do darmowej pomocy prawnej.

Opublikowany 2017/02/16

Aby uzyskać darmową pomoc prawną, kobiety w ciąży:

  • przedkładają dokument potwierdzający ciążę,
  • nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
  • w sytuacji, gdy kobiety w ciąży wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.