Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 W czym możemy Ci pomóc?

 

 

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin, polegające na świadczeniu bezpłatnych porad dla mieszkańców Szczecina.

Świadczymy  bezpłatne poradnictwo i doradztwo prawne i obywatelskie polegające na informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach i spoczywających na nich obowiązkach, istotnych dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, w szczególności w zakresie: 

  • procedur i spraw urzędowych,
  • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
  • spraw mieszkaniowych,
  • opieki medycznej i niepełnosprawności,
  • trudnych spraw rodzinnych,
  • problemów w pracy,
  • spraw konsumenckich,

 Poradnictwo prawne obejmuje swym zakresem wsparcie merytoryczne z zakresu: prawa cywilnego (w tym spadkowego), prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego), postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa spółdzielczego, prawa pracy . Poradnictwo  zorganizowane jest w formie indywidualnych konsultacji osób potrzebujących wsparcia z prawnikiem. W ramach poradnictwa  udzielana jest pomoc prawna w formie porad ustnych. Konsultacja obejmuje zapoznanie się z dokumentacją sprawy, jej analizę oraz propozycję sposobu postępowania, omówienie możliwości podjęcia określonych czynności, wskazanie konsekwencji określonego postępowania.
Udzielanie porad  odbywa się z wykorzystaniem aktualizowanej na bieżąco i dostępnej on – Line  bazy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, stanowiskiem doktryny i orzecznictwa.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu osobistym, telefonicznym lub mailowym w warunkach zapewniających dyskrecję oraz przy zachowaniu najwyższych standardów co do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

więcej informacji tu