Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Darmowa pomoc prawna - Warunki uzyskania darmowej pomocy prawnej

1. Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia oraz Osoby, które ukończyły 65. lat:

 • przedkładają dokument stwierdzający ich tożsamość;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
   

2. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej:
 

 • przedkładają oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
   

3. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny:
 

 • przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
   

4. Kombatanci:
 

 • przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
   

5. Weterani:
 

 • przedkładają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.
   

6. Osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną:

 •  składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności. Oświadczenie to jest składane przez uprawnione osoby udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

7.  Kobiety w ciąży:

 • przedkładają dokument potwierdzający ciążę,
 • nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • w sytuacji, gdy kobiety w ciąży wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.

 

 

Lokalizacja punktu
nieodpłatnej pomocy

prawnej

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Nazwa organizacji

Osoby udzielające porad

 

 

Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, pok. 56 c

Wejście od ulicy Felczaka

 

poniedziałek

12:00 – 16:00 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

wtorek

12:00 – 16:00 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

środa

12:00 – 16:00 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

czwartek

 12:00 – 16:00

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

piątek

12:00 – 16:00 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

 

Lokalizacja punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Nazwa organizacji

Osoby udzielające porad

 

 Szczecin

ul. Rydla 39 – 40,

pokój nr 5

poniedziałek

8.00-12.00

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

wtorek

8.00-12.00

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

środa

8.00-12.00

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

czwartek

8.00-12.00

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

piątek

8.00-12.00

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

adwokat/ r.pr.

Osoby nie spełniające warunków do uzyskania darmowej pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zapraszamy do Biura Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina. U nas również można uzyskać darmową pomoc prawną. Więcej informacji tu.