Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania, to te dotyczące mieszkań:

  • kto może ubiegać się o mieszkanie - komu przysługuje mieszkanie socjalne [klik]
  • jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o mieszkanie [klik]
  • jak długo oczekuje się na mieszkanie
  • gdzie i jakie dokumenty należy złożyć [klik]
  • procedura rozpatrywania wniosków [klik]
  • problemy związane z zaległościami w opłacaniu czynszu - jak je rozwiązać [klik]

 


Drukuj