Zadłużenie

Pomoc w spłacie zadłużenia [klik]

Istnieje kilka sposobów pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za komunalny lokal mieszkalny:

  • uczestnictwo w programie „Odpracuj dług” [klik]
  • rozłożeniu płatności wierzytelności w całości lub w części na raty [klik]
  • odroczenie terminu spłaty należności [klik]
  • umorzenie zaległych opłat z tytułu używania komunalnych lokali mieszkalnych [klik

Drukuj