35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Platany 2019 01
Platany 2019 02
Platany 2019 03
Platany 2019 04

Nieodpłatna pomoc prawna i niedpłatne pordnictwo obywatelskie

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ W TWOIM ŚRODOWISKU

www.solidarnekobiety.org.pl

Gmina Miasto Szczecin powierzyła nam zadanie prowadzenia punktów bezpłatnych usług finansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (NPO)

OD 14 marca 2022 r. PORADY SĄ UDZIELANE STACJONARNIE(OSOBIŚCIE)

ZAPISZ SIĘ NA PORADĘ

FORMY REJESTRACJI NIE ULEGŁY ZMIANIE http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131015.asp

91 42 45 027

91 42 45 075

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Darmowa pomoc prawna

SZANOWNI PAŃSTWO!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (NPO)

OD 07 LUTEGO 2022 r. PORADY SĄ UDZIELANE W TRYBIE ZDALNYM : TELEFONICZNIE, MAILOWO

ZAPISZ SIĘ NA PORADĘ

FORMY REJESTRACJI NIE ULEGŁY ZMIANIE

https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/m.%20Szczecin

lub http://np.ms.gov.pl

91 42 45 027

91 42 45 075

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

OSOBISTE UDZIELANIE PORAD ZOSTAJE ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

Kolejny rok Gmina Miasto Szczecin powierzyło naszemu Stowarzyszeniu Solidarne Kobiety Zawsze zadanie prowadzenia bezpłatnych usług, które finansuje administracja rządowa.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIEZAPISZ SIĘ NA PORADĘ

 pod numerem telefonu

91 42 45 027

91 42 45 075

Rejestracja czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze (SSKZ) serdecznie zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2022.

Realizujemy zadanie powierzone nam przez Gminę Miasto Szczecin.

Porad udzielają adwokaci, radcy prawni i uprawnieni doradcy obywatelscy.

 • Punkt nr 13 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP 13), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 12.00 w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 5

 • Punkt nr 15 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP 15), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 5

 • Punkt nr 11 Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO 11), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 jest usytuowany przy al. Wyzwolenia 7u/1 -wejście od ul. Mazowieckiej 9, za restauracją KATHMANDU

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

OD 15.07.2021 PRZYWRACAMY PORADY W FORMIE STACJONARNEJ W POK. 56A, 56B, 56C I 57 W GMACHU UM SZCZECIN, WEJŚCIE OD ULICY ODROWĄŻA,

ORAZ POK. 4 I 5 W FILII UM SZCZECIN, ULICA RYDLA 39-40.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA PORADĘ KLIKNIJ OBRAZEK PONIŻEJ

pomoc prawna

LUB POD NUMEREM TELEFONU 91 4245 000

Rejestracja czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

UWAGA!

STRONA DO REJESTRACJI NIE JEST PRZYSTOSOWANA DO DZIAŁANIA NA URZĄDZENIACH MOBLINYCH, ZALECANE JEST KORZYSTANIE Z KOMPUTERA.

PO PRAWIDŁOWYM UMÓWIENIU PORADY SYSTEM WYŚWIETLA KOMUNIKAT ORAZ OTRZYMUJĄ PAŃSTWO NA PODANY PRZY REJESTRACJI EMAIL WIADOMOŚĆ Z POTWIERDZENIEM TERMINU PORADY.

W 2021 r. serdecznie zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, świadczonych przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich, w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze:

 • Punkt nr 13 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP 13), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 12.00 w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 5
 • Punkt nr 15 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP 15), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 5
 • Punkt nr 10 Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO 10), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 57
 • Punkt nr 11 Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO 11), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 57

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Z POWODU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE,

ZAWIESZONE SĄ BEZPOŚREDNIE FORMY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DO ODWOŁANIA!

 

POMOC BĘDZIE UDZIELANA WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ!

Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej należy się zarejestrować na wizytę poprzez stronę:

https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/m.%20Szczecin

lub pod numerem telefonu 91 42 45 000.

Rejestracja telefoniczna skierowana jest do osób nie posiadających dostępu do Internetu lub mających trudności w obsłudze komputera lub smartfona.

Rejestracja czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w czasie zawieszenia udzielania ich bezpośrednio można dzwonić:

od poniedziałku do piątku między 7:30 a 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) na numery telefonu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

91 424 5027

91 424 5075

Pod powyższymi numerami telefonu nie są udzielane porady prawne.

W Mieście Szczecin od 1 stycznia 2021 r. funkcjonuje 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (wejście od ul. św. Jacka Odrowąża) oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, a przyjęcia interesantów będą się odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00, zgodnie z harmonogramem przyjęć w punktach.

Harmonogram w budynku Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 i w budynku filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40

KOMU PRZYSŁUGUJE ORAZ WARUNKI UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku nieodpłatna pomoc prawna kwalifikuje się jako pomoc de minimis.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona nie składa pisemnego oświadczenia zgodnie z art. 28a ustawy.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

(art. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.)

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej - osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

(art. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.)

 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację, prowadzoną przez mediatora sądowego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; 

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; 

4) przeprowadzenie mediacji; 

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY PRAWNEJ

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z następujących dziedzin prawa:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • sprawa z zakresu działalności gospodarczej – pomoc de minimis,

Nieodpłatna pomoc prawna w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje jedynie osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna w przypadku osób spełniających powyższe warunki kwalifikuje się jako pomoc de minimis (więcej informacji na temat pomocy de minimis)

Dokumenty niezbędne do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku pomocy de minimis:

-OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS

-FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

W przypadku składania fałszywych zeznań odnośnie pomocy de minimis zastosowanie ma art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568, 875.) oraz art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Możliwe jest również otrzymanie porady dotyczącej przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tej sytuacji powyższe wymogi nie obowiązują.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW ORAZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane osobom uprawnionym osobiście przez osoby świadczące pomoc prawną lub obywatelską w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/obywatelskiej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Aby skorzystać z porady prawnej, bądź z porady obywatelskiej należy się zarejestrować na wizytę poprzez stronę:

https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/m.%20Szczecin

 

lub pod numerem telefonu 91 42 45 000. Rejestracja telefoniczna skierowana jest do osób nie posiadających dostępu do Internetu lub mających trudności w obsłudze komputera lub smartfona.

Rejestracja czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielający porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze miasta.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządzonej przez Prezydenta. Udzielenie informacji, może polegać również na przekazaniu oferty jednostki nieodpłatnego poradnictwa, w formie karty informacyjnej poradnictwa.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824),może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Wymienionym osobom może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewania się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość w formie papierowej na adres:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu drogą elektroniczną oświadczenia i innych danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Osoba udzielająca porady prawnej lub porady obywatelskiej dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia. Przy sporządzaniu karty pomocy nie pobiera się danych osobowych mogących prowadzić do identyfikacji osoby, której porada została udzielona.

Karta pomocy zawiera część B obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej. Osoba, która wyraziła opinię nt. udzielonej pomocy umieszcza wypełnioną część B karty w oznakowanej urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenia porady.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - PODSTAWA PRAWNA

Organizację oraz funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej (NPP) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) regulują następujące akty prawne:

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na obszarze Gminy Miasto Szczecin

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE REALIZUJĄ W MIEŚCIE SZCZECIN W 2021 R. ZADANIE PN. „NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA”:

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”

ul. Św. Mikołaja 9/1, 71-799 Szczecin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin

tel. 91 812 09 12

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze

al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin

tel. 667854944

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.