Darmowa pomoc prawna

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze od 01 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Realizacja zadania jest rezultatem wejścia w życie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki jej zapisom stworzony został dla osób uprawnionych dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punkcie prowadzonym przez nasze stowarzyszenie porad udzielają adwokaci i radcowie prawni posiadający doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Po nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Mieście Szczecin w 2019 r. będzie funkcjonować 13 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty (13) nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty (3) nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, a przyjęcia interesantów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 20.00.

Aby skorzystać z porady prawnej, bądź z porady obywatelskiej należy zarejestrować się na wizytę pod numerem tel. 91 424 50 00 Rejestracja czynna jest w poniedziałki w godz. 7.30 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 16.00 (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Poradę można również zarezerwować online na stronie https://szczecin.npp-24.pl.

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  nr 13, prowadzonym przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, jak również w pozostałych punktach  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  prowadzonych przez inne organizacje.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Poniżej w tabelce wskazujemy lokalizacje oraz godziny przyjęć.

 

  LOKALIZACJA   Osoby udzielające porad HARMONOGRAM PRZYJĘĆ
 Dni tygodnia godziny udzielania pomocy

Prowadzenie zadania w
punkcie nr 13

Budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin

 ul. Rydla 39-40, pok. 5 
Adwokat / Radca prawny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

08:00 – 12:00

 

Informacja o pozostałych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin

 

Podstawa prawna

Organizację oraz funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r
    (Dz.U z 2015r poz. 1255) [klik][pdf]
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
    (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) [klik][pdf]
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego [klik][pdf]

Drukuj