Nasze działania

Nasza działalność

 • Prowadzenie Biura d/s Kobiet w ramach którego świadczone jest nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie i społeczne.  Biuro to pełni rolę Biura Porad Obywatelskich, do którego średniorocznie zgłasza się 300 osób, które działa w Szczecinie od 1998 r. Utworzyły je kobiety - obecne członkinie Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem Stowarzyszenia i prowadzą je nadal społecznie własnymi siłami.
 •  W ramach upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój demokracji, Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne skierowane do mieszkańców Szczecina. Miejscem udzielanych porad  jest Biuro ds. Kobiet mające swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego 113.

 

Rok 2021

Bieżący rok zapowiada się pracowicie, Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze pozyskało nowe środki na prowadzenie statutowych działań. W roku 2021 Stowarzyszenie udzielać będzie nieodpłatnych porady prawnych i obywatelskich w ramach:

 • Biura Porad Obywatelskich (BPO), współfinansowanie Urząd Miasta Szczecin
 • Punkt Nieodpłatnych Porad Obywatelskich (NPO) nr 10, współfinansowanie Urząd Miasta Szczecin
 • Punkt Nieodpłatnych Porad Obywatelskich (NPO) nr 11, współfinansowanie Urząd Miasta Szczecin
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP) nr 13, współfinansowanie Urząd Miasta Szczecin
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP) nr 13 , współfinansowanie Urząd Miasta Szczecin

 

Rok 2020

Kolejny rok za nami, choć był to trudny rok dla nas wszystkich „zdałyśmy egzamin”. Wszystkie zadania Stowarzyszenia były realizowane na bieżąco, choć nie obyło się bez wprowadzenia wielu zmian, które wymógł na nas koronawirus.

Zrealizowałyśmy projekty:

 • Biuro Porad Obywatelskich (BPO), współfinansowanie Urząd Miasta Szczecin
 • Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPO) nr 11, współfinansowanie Urząd Miasta Szczecin
 • Bon dla NGO, finansowanie Fundacja Sektor 3
 • Fundacji im. Stanisława Batorego - Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej. Pozyskane środki, umożliwiły Stowarzyszeniu płynnie dostosować się do zaistniałej sytuacji i wprowadzić rozszerzyć formę kontaktu z klientem o tryb online (dla Państwa i naszego bezpieczeństwa).

Wydałyśmy kolejną publikację „Poradnik o zadłużeniach konsumenckich”.

 

Rok 2019

Realizowałyśmy projekty świadcząc dla mieszkańców Szczecina usługi porad w:
Biurze Porad Obywatelskich z cyklu Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie
Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 10 i nr 13

Wykonałyśmy też zadania ukierunkowane na dzielenie się wiedzą z wolontariuszami
28.01.2019 szkolenie - praca doradcy z dokumentami
25.05.2019 szkolenie - standardy obsługi klienta
10.06.2029 szkolenie - ocena ryzyka w BPO
11-13.09.2019 warsztaty „Integracja cudzoziemców w Szczecinie”
09.12.2019 szkolenie - baza wiedzy o instytucjach właściwych i wspierających

Opracowałyśmy
Publikacje: „Integracja cudzoziemców w Szczecinie”,
Informator: „Poradnik spadkowy”

 

Rok 2018

Publikacja "Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób uprawnienie to jest zrealizowane"

Realizujemy trzy projekty: Prowadzenia Biura Porad Obywatelskich oraz Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nr 10 i nr 13.

W dniach 11.05. – 13.05.2018 r. odbyły się warsztaty „BPO wspiera rodziny: wspieraj rodzinę - dziel się wiedzą”.

W dniu 5.12.2018r odbyło się szkolenie „Poradnictwo obywatelskie w zakresie rynku pracy: wspieraj przedsiębiorczość – dziel się wiedzą”.

Wydałyśmy publikację „Poradnictwo obywatelskie w zakresie rynku pracy”.

 

Rok 2017

to kolejny rok prowadzenia Biura Porad Obywatelskich oraz dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 i nr 5.

19.05. - 21.05.2017r. - W ramach warsztatów „Świat seniora: wspieraj seniora – dziel się wiedzą” zebrałyśmy informacje z różnych dziedzin życia o wsparciu dla osób starszych i ich rodzin.

Ukazała się publikacja „Świat seniora”.

Promowałyśmy nasze działania na Platanach i festynach osiedlowych, rozprowadziłyśmy 1000 ulotek, 50 plakatów, 1000 wizytówek.

 

11.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Realizowałyśmy nasz projekt „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie”, w ramach którego na podstawie umowy z gminą Miasto Szczecin prowadziłyśmy Biuro Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina. Biuro Porad Obywatelskich działało i udzielało porad na zasadach wypracowanych w roku 2015.

W dniach 20.05. – 22.05.2016 r. w Międzyzdrojach odbyły się warsztaty „Dobre praktyki”, które doskonaliły nasze umiejętności pracy z klientem, by skutecznie pomóc mu w rozwiązaniu jego problemu.

Ukazała się druga część publikacji „W labiryncie urzędów”.

Realizowałyśmy zadanie zlecone w zakresie darmowej pomocy prawnej na prowadzenie dwóch punktów: nr 2, zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin przy ul. Armii Krajowe oraz nr 5, zlokalizowanego w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla. Podpisałyśmy umowy z kancelariami prawnymi, które realizowały zadania z zakresu nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Zainteresowanie mieszkańców Szczecina było duże.

 

01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Realizowałyśmy nasz projekt „Twoja trudna sprawa – nasze wsparcie” i na podstawie umowy z gminą Miasto Szczecin prowadziłyśmy Biuro Porad Obywatelskich dla mieszkańców Szczecina.

Codziennie było czynne Biuro Porad Obywatelskich przy al. Wojska Polskiego 113, gdzie w godz. 8.00 – 16.00 można było umówić się na porady prawne i obywatelskie. Porady były udzielane w Punktach Porad Obywatelskich w soboty w godz. 9.00-12.00 ul. Rydla 93, ul. Stołczyńska171 oraz w każdy czwartek w godz. 16.00 – 19.00 al. Wojska Polskiego 63. Poradę można było uzyskać również poprzez e-biuro. Porad udzielali specjaliści od spraw prawa, zawodowych, mieszkaniowych, socjalnych, psychospołecznych.

W dniach 03.10. – 05.10.2015 r. odbyły się warsztaty „W labiryncie urzędów”. Uczestnicy doskonalili wiedzę w zakresie procedury świadczenia porad.

Pod koniec roku wydałyśmy publikację „W labiryncie urzędów”.

 

16.01.2014 r.

 • Jak przemawiać, by inni nas słuchali? 
 • Co jest kluczem do sukcesu w wystąpieniach publicznych?
 • Jak się prezentować, by robić dobre wrażenie?
 • Jak "sprzedać" siebie  i jak zadbać o wizerunek naszej organizacji? 

To zagadnienia którym poświęcone były kolejne warsztaty. Tym razem uczestnicy mieli możliwość skorygować swoje umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.   Dzięki utrwaleniu wystąpień uczestników (praca z kamerą), można było zaobserwować i omówić indywidualne reakcje na stres.

Szkolenie było tak zorganizowane  aby uczestnicy mogli skupić się nad wybranymi pojęciami z psychologii społecznej. Zrodziła się dyskusja nad stosownością ubioru i znaczeniem wyglądu w kreowaniu wizerunku .

Ogromny potencjał  drzemiący w uczestnikach, ich pasja i zaangażowanie spowodowały, że obecnie trwają prace nad kolejnymi edycjami warsztatów. 

"A czy Ty potrafisz  radzić sobie ze stresem ?"

To pytanie zadawały sobie uczestniczki warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie.

 

14.11.2013 r.  

Warsztaty w których brały udział kobiety,  ukierunkowane  były na zagadnienia , takie jak:

 • Pozytywne i negatywne oblicze stresu
 • Umiejętność radzenia sobie z nim
 • Skutki wpływu stresu na nasz organizm
 • Depresja  oraz wypalenie zawodowe

Wsparcie psychologa, pedagoga oraz doradcy psychospołecznego okazało się dla uczestniczek drogowskazem w kierunku kontrolowania emocji własnych i partnera oraz wzmacniały pewność siebie.                                                                          

 

Wrzesień 2013 r.

Członkinie naszego stowarzyszenia oraz członkowie ich rodzin uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu  Emocji.

Pod okiem psychologa i socjologa uczestnicy  mieli okazję poza wiedzą teoretyczną „ na własnej skórze” odczuć wpływ emocji na procesy poznawcze, procesy decyzyjne a przede wszystkim na stan fizyczny człowieka.

Warsztaty Emocje są częścią zaplanowanego cyklu  zajęć, które będą obejmowały min. Obszary:

 • Komunikacji interpersonalnej
 • Stresu i sposobów radzenia sobie z nim
 • Manipulacji
 • Negocjacji

W czerwcu 2013 r.  w Międzyzdrojach odbyły się Treningi  Interpersonalne zorganizowane dla członków Stowarzyszenia oraz ich sympatyków. Zagadnienia  z podstaw emocji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, manipulacji spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać teoretycznie zagadnienia oraz zastosować zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych.

Kwiecień 2013 r.

Koleżanki  zamieszkujące gminę  Świnoujście, zaprosiły członkinie stowarzyszenia na spotkanie, które odbyło się w Świnoujściu. W programie dwudniowego spotkania wzięły udział, także koleżanki z Niemiec. Spotkanie miało na celu wymianę informacji dotyczących:

 • Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 • Wpływ  stereotypów w kształceniu dzieci i młodzieży na sytuację kobiet na rynku pracy.

15 marzec 2013 r. 

 Koleżanki z Nowego Czarnowa zorganizowały spotkanie członkiń stowarzyszenia na terenie Zakładu należącego do Elektrowni „Dolna Odra”. Na spotkanie zostali zaproszeni  pracownicy zakładu, którzy w bardzo ciekawy sposób zapoznali zebranie panie z problemami pracowniczymi a także z kłopotami dnia codziennego.  Wymiana informacji,  doświadczeń i udzielanie sobie wzajemnych porad przyczyniło się do wzbogacenia wiedzy na  tematy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Spotkanie przyczyniło się do poszerzenia kontaktów i umocnienia przyjaźni.

 

Marzec  2012 r.

Koleżanki zatrudnione w Zakładach Mięsnych „Agryf” zaprosiły członkinie stowarzyszenia, aby podzielić się z przyjaciółmi swoimi radościami i problemami . Specyfika pracy w zakładach mięsnych, prowadzi do trudności w życiu rodzinnym  i społecznym.  Na spotkaniu dzielono się informacjami jak sobie można radzić w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych oraz o możliwościach korzystania z pomocy instytucjonalnej . Spotkanie pozwoliło na wymianą doświadczeń i skorzystanie z wiadomość udostępnionych  przez pracowników MOPR w Szczecinie i Policach.

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz”.

W ramach projektu nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz”

19 – 20 kwietnia 2010 w Gryficach odbyły się warsztaty  mające na celu

aktywizację społeczno-zawodowo uczestników

 

W czasie spotkań uczestnicy mieli możliwość skupić swoją uwagę na  „Poznaniu siebie” – swoich cech psychicznych, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz mogli wykorzystać umiejętności komunikacji interpersonalnych na tle grupy. Zajęcia pozwoliły podjąć próby kształtowania wizerunku własnej osoby oraz koncentracji na  własnym potencjale. Ćwiczono umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywność oraz „Pozytywne myślenie”. Spotkanie zostało wykorzystane na przygotowanie ”Indywidualnych planów” działania według poznanych „kroków prowadzące do celu”  i  metod „aktywnego poszukiwania pracy”. Prowadziliśmy dysputy na temat etyki zawodowej i etyki wolontariusza, oraz etyki pracy wykorzystując własne doświadczenia oraz nabytą wiedzę.

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.:

 • Aktywizacja społeczno- zawodowa (16 godzin szkolenia stacjonarnego) Planowany termin szkolenia-m-c marzec 2010

które obejmuje m.in.

 • skuteczną komunikację i autoprezentację
 • wzmocnienie kompetencji społecznych
 • przygotowanie do działań integracyjnych

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.: 

 • Komputer w firmie i życiu społecznym

   (16 godzin szkolenia stacjonarnego)

Termin szkolenia-m-c  marzec/ kwiecień 2010

        obejmujący m.in.:

 • obsługę programów biurowych
 • internet jako narzędzie poszukiwania pracy i jako element integracji społecznej

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.: 

 • Biznes lokalny  (40 godzin) Termin szkolenia 8-12 .II.2010 r – Szczecin, Hotel  Jachtowa,

który obejmuje m.in.:

 • rejestracja firmy
 • zatrudnianie pracowników
 • sprzedaż wyrobów i usług
 • rozliczanie operacji gospodarczych
 • tworzenie biznes planu
 • sprawozdawczość z wyliczeniem zysku i strat

 

Cykl szkoleń zakończył festyn na placu przy kościele Parafii pw. NSPJ  w Gryficach w dniu 2 maja 2010 r.

 


Drukuj