O nas

O nas

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym  zrzeszeniem  stworzonym   dla realizacji celów, które obejmują  m. in.:  

W ramach realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i  nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego  Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych .

 

Drukuj