Programy zrealizowane

Nasza działalność

 • Prowadzenie Biura d/s Kobiet w ramach którego świadczone jest nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie i społeczne.  Biuro to pełni rolę Biura Porad Obywatelskich, do którego średniorocznie zgłasza się 300 osób, które działa w Szczecinie od 1998 r. Utworzyły je kobiety - obecne członkinie Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem Stowarzyszenia i prowadzą je nadal społecznie własnymi siłami.
 •  W ramach upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój demokracji, Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze prowadzi poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne skierowane do mieszkańców Szczecina. Miejscem udzielanych porad  jest Biuro ds. Kobiet mające swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego 113.

 

16.01.2014r.

 • Jak przemawiać, by inni nas słuchali? 
 • Co jest kluczem do sukcesu w wystąpieniach publicznych?
 • Jak się prezentować, by robić dobre wrażenie?
 • Jak "sprzedać" siebie  i jak zadbać o wizerunek naszej organizacji? 

To zagadnienia którym poświęcone były kolejne warsztaty. Tym razem uczestnicy mieli możliwość skorygować swoje umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.   Dzięki utrwaleniu wystąpień uczestników (praca z kamerą), można było zaobserwować i omówić indywidualne reakcje na stres.

Szkolenie było tak zorganizowane  aby uczestnicy mogli skupić się nad wybranymi pojęciami z psychologii społecznej. Zrodziła się dyskusja nad stosownością ubioru i znaczeniem wyglądu w kreowaniu wizerunku .

Ogromny potencjał  drzemiący w uczestnikach, ich pasja i zaangażowanie spowodowały, że obecnie trwają prace nad kolejnymi edycjami warsztatów. 

"A czy Ty potrafisz  radzić sobie ze stresem ?"

To pytanie zadawały sobie uczestniczki warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie.

 

14.11.2013 r.  

Warsztaty w których brały udział kobiety,  ukierunkowane  były na zagadnienia , takie jak:

 • Pozytywne i negatywne oblicze stresu
 • Umiejętność radzenia sobie z nim
 • Skutki wpływu stresu na nasz organizm
 • Depresja  oraz wypalenie zawodowe

Wsparcie psychologa, pedagoga oraz doradcy psychospołecznego okazało się dla uczestniczek drogowskazem w kierunku kontrolowania emocji własnych i partnera oraz wzmacniały pewność siebie.                                                                          

 

Wrzesień 2013 r.

Członkinie naszego stowarzyszenia oraz członkowie ich rodzin uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu  Emocji.

Pod okiem psychologa i socjologa uczestnicy  mieli okazję poza wiedzą teoretyczną „ na własnej skórze” odczuć wpływ emocji na procesy poznawcze, procesy decyzyjne a przede wszystkim na stan fizyczny człowieka.

Warsztaty Emocje są częścią zaplanowanego cyklu  zajęć, które będą obejmowały min. Obszary:

 • Komunikacji interpersonalnej
 • Stresu i sposobów radzenia sobie z nim
 • Manipulacji
 • Negocjacji

W czerwcu 2013 r.  w Międzyzdrojach odbyły się Treningi  Interpersonalne zorganizowane dla członków Stowarzyszenia oraz ich sympatyków. Zagadnienia  z podstaw emocji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji, manipulacji spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję poznać teoretycznie zagadnienia oraz zastosować zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych.

Kwiecień 2013 r.

Koleżanki  zamieszkujące gminę  Świnoujście, zaprosiły członkinie stowarzyszenia na spotkanie, które odbyło się w Świnoujściu. W programie dwudniowego spotkania wzięły udział, także koleżanki z Niemiec. Spotkanie miało na celu wymianę informacji dotyczących:

 • Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 • Wpływ  stereotypów w kształceniu dzieci i młodzieży na sytuację kobiet na rynku pracy.

15 marzec 2013 r. 

 Koleżanki z Nowego Czarnowa zorganizowały spotkanie członkiń stowarzyszenia na terenie Zakładu należącego do Elektrowni „Dolna Odra”. Na spotkanie zostali zaproszeni  pracownicy zakładu, którzy w bardzo ciekawy sposób zapoznali zebranie panie z problemami pracowniczymi a także z kłopotami dnia codziennego.  Wymiana informacji,  doświadczeń i udzielanie sobie wzajemnych porad przyczyniło się do wzbogacenia wiedzy na  tematy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Spotkanie przyczyniło się do poszerzenia kontaktów i umocnienia przyjaźni.

 

Marzec  2012 r.

Koleżanki zatrudnione w Zakładach Mięsnych „Agryf” zaprosiły członkinie stowarzyszenia, aby podzielić się z przyjaciółmi swoimi radościami i problemami . Specyfika pracy w zakładach mięsnych, prowadzi do trudności w życiu rodzinnym  i społecznym.  Na spotkaniu dzielono się informacjami jak sobie można radzić w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych oraz o możliwościach korzystania z pomocy instytucjonalnej . Spotkanie pozwoliło na wymianą doświadczeń i skorzystanie z wiadomość udostępnionych  przez pracowników MOPR w Szczecinie i Policach.

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz”.

W ramach projektu nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz”

19 – 20 kwietnia 2010 w Gryficach odbyły się warsztaty  mające na celu

aktywizację społeczno-zawodowo uczestników

 

W czasie spotkań uczestnicy mieli możliwość skupić swoją uwagę na  „Poznaniu siebie” – swoich cech psychicznych, predyspozycji i preferencji zawodowych oraz mogli wykorzystać umiejętności komunikacji interpersonalnych na tle grupy. Zajęcia pozwoliły podjąć próby kształtowania wizerunku własnej osoby oraz koncentracji na  własnym potencjale. Ćwiczono umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywność oraz „Pozytywne myślenie”. Spotkanie zostało wykorzystane na przygotowanie ”Indywidualnych planów” działania według poznanych „kroków prowadzące do celu”  i  metod „aktywnego poszukiwania pracy”. Prowadziliśmy dysputy na temat etyki zawodowej i etyki wolontariusza, oraz etyki pracy wykorzystując własne doświadczenia oraz nabytą wiedzę.

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.:

 • Aktywizacja społeczno- zawodowa (16 godzin szkolenia stacjonarnego) Planowany termin szkolenia-m-c marzec 2010

które obejmuje m.in.

 • skuteczną komunikację i autoprezentację
 • wzmocnienie kompetencji społecznych
 • przygotowanie do działań integracyjnych

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.: 

 • Komputer w firmie i życiu społecznym

   (16 godzin szkolenia stacjonarnego)

Termin szkolenia-m-c  marzec/ kwiecień 2010

        obejmujący m.in.:

 • obsługę programów biurowych
 • internet jako narzędzie poszukiwania pracy i jako element integracji społecznej

 

 

Projekt nr POKL./1/7.3/84/09 „I Ty też możesz” - Bezpłatne szkolenia nt.: 

 • Biznes lokalny  (40 godzin) Termin szkolenia 8-12 .II.2010 r – Szczecin, Hotel  Jachtowa,

który obejmuje m.in.:

 • rejestracja firmy
 • zatrudnianie pracowników
 • sprzedaż wyrobów i usług
 • rozliczanie operacji gospodarczych
 • tworzenie biznes planu
 • sprawozdawczość z wyliczeniem zysku i strat

 

Cykl szkoleń zakończył festyn na placu przy kościele Parafii pw. NSPJ  w Gryficach w dniu 2 maja 2010 r.

 


Drukuj