35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Platany 2019 01
Platany 2019 02
Platany 2019 03
Platany 2019 04

Twoja trudna sprawa

2022 03 17 183128

Pomoc Ukraińcom

logo stowarzyszenie                                                                                             walczaca ukraina

                                                            

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze wobec trwającej wojny na Ukrainie i przybywającą coraz większą ilością uchodźców nawiązało współpracę ze Związkiem Ukraińców oddziałem w Szczecinie.

Zaoferowaliśmy udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w języku polskim a od Związku Ukraińców oczekujemy wsparcia tłumaczy języka ukraińskiego.

Zaproponowaliśmy nasze wsparcie  dla osób przybywających z Ukrainy po dniu 24.02.2022r. w związku z wojną,   obejmujące w szczególności poniższe zasady:

1.    porady udzielane będą w języku polskim,

2.    zakres porad dotyczy  powszechnych problemów prawnych w polskim prawodawstwie, w szczególności w zakresie uregulowania legalności pobytu dla osób, które przekroczyły granice polski w związku z wojna w Ukrainie po  dniu 24.02.2022r. a także w zakresie wskazania świadczeń im przysługujących.

3.    wskazane zostaną  instytucje i organizacje właściwe do udzielenia pomocy i różnych  świadczeń w naszym mieście także ww osobom.

Aktualnie ustalamy procedury i sposób współpracy z osobami, które podejmą się tłumaczenia z języka ukraińskiego w ramach wolontariatu, opracowujemy także sposób rejestracji potrzebujących prawnej pomocy ukraińskich uchodźców,  ponieważ z naszej strony rejestracja może odbywać się w języku polskim.

Udzielane porady  będą  tłumaczone przez asystenta – wolontariusza języka ukraińskiego, lub innego tłumacza, który znajduje się na wykazie przekazanym nam przez koordynatora tłumaczy w Związku Ukraińców.

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze зважаючи на війну, що триває в Україні та збільшення кількості біженців, що прибувають, налагодив співпрацю з Спілкою Українців, філією в Щецині.

Ми запропонували безкоштовну юридичну та громадянську допомогу польською мовою, а від Спілки Українців очікуємо підтримки перекладачів української мови.

Ми запропонували свою підтримку людям, які приїжджають з України після 24.02.2022 р. у зв'язку з війною, включаючи, зокрема, нижче наведені правила:

1.   поради будуть даватися польською мовою,

2.   сфера консультацій стосується поширених правових проблем у польському законодавстві, зокрема щодо регулювання законності перебування осіб, які перетнули польські кордони через війну в Україні після 24 лютого 2022 року,  а також в обсязі зазначення пільг, на які вони мають право.

3.    будуть зазначені установи та організації, компетентні надавати допомогу та різноманітні пільги в нашому місті, а також вищезазначеним особам.

Зараз ми встановлюємо процедури та спосіб співпраці з людьми, які будуть робити переклади українською мовою в рамках волонтерської роботи, також розробляємо методику реєстрації українських біженців, які потребують юридичної допомоги, тому що з нашого боку реєстрація може відбуватися польською мовою.

Надані поради буде перекладено помічником – волонтером з української мови, або іншим перекладачем, який є у списку, наданому нам координатором перекладачів у Спілці Українців.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.