logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Czyste Powietrze

24.08.2023

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu
dofinansowania, w ramach Części 2 Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać,
do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej
zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części drugiej programu jest
uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

 

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO
MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO przyjmowane jest w siedzibach Szczecińskiego
Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 oraz ul. Rydla 39-40 w godz. 7:30 – 15:30.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości dochodu (pdf)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (pdf)

Formularz dodatkowy (pdf)

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze