logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Bon Opiekuńczy Dobry Start

16.09.2023

DOBRY START – Wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Kogo dotyczy wsparcie i jakie wsparcie mogę otrzymać?
Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:
– w wieku do 20 lat,
– w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.
Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.
Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start?
– rodzic:
– jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,
– jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek ustalimy, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłacimy świadczenie.
– jeśli dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.
– opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
– opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
– osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,
– osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
– świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:
– rodzina zastępcza,
– osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
– dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
– dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023r.

 

Ważne!
Po 30 listopada będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start – za pośrednictwem portalu PUE ZUS – tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.


Na wniosku – oprócz innych danych – musisz podać:
– numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłatę świadczenia,
– adres mailowy i numer telefonu, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Jeśli nie masz rachunku bankowego, musisz go założyć. Możesz skorzystać z opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego. Jeśli nie masz adresu mailowego, musisz założyć sobie konto mailowe. Możesz to zrobić za darmo w wybranym przez Ciebie portalu lub serwisie internetowym.
Jak złożę wniosek?
Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem:
– aplikacji mZUS 
– portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
– portalu Emp@tia,
– bankowości elektronicznej. Możliwość taką dają:
Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas
S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.),
ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-
Bank S.A., SKOK Energia, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres,
SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK,
SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna
SKOK im. Św. Brata Alberta.
Jeśli jesteś:
– osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem,
– opiekunem prawnym,
– opiekunem faktycznym,
– osobą uczącą się – usamodzielnianą
to wniosek możesz złożyć za pośrednictwem:
– aplikacji mZUS 
– portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Jeśli jesteś:
– dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej
– dyrektorem placówki opiekuńczo-terapeutycznej
to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

 

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko, mieli numery PESEL.


Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, musisz mieć profil na tym portalu. Jeśli jeszcze go nie masz, musisz go założyć. Profil na portalu PUE ZUS możesz założyć samodzielnie przez Internet lub z pomocą pracowników ZUS.


Ważne!
Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia, to ZUS, czy masz profil na portalu PUE ZUS. Jeśli nie to ZUS założy taki profil. Potwierdzenie rejestracji profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz od nadawcy o nazwie ZUS. Profil na PUE ZUS założy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, abyś miał dostęp do informacji
o swoim wniosku i świadczeniu oraz abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia Dobry Start.


Potwierdzenie złożenia wniosku
– Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.  
– Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), możesz sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych.
Gdzie znajdują się informacje o złożonym wniosku i jak można go poprawić Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
Zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start>Szczegóły Twoich wniosków].


Ważne!
Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia). Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS i chcesz:
– skorygować wniosek – złóż przez PUE ZUS nowy wniosek o świadczenie Dobry Start, z prawidłowymi danymi,
– dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – skorzystaj z funkcji na portalu PUE ZUS:
– [Doślij załącznik] – na liście dokumentów wysłanych
– bądź [Uzupełnij wniosek] – w zakładce [Dobry start>Szczegóły Twoich wniosków].Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną i chcesz:
– skorygować wniosek – złóż nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS bądź bankowość elektroniczną,
– dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start>Szczegóły Twoich wniosków].
Jeśli złożyłeś wniosek przez portal Emp@tia i chcesz:
– skorygować wniosek – złóż nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS bądź portal Emp@tia,
– dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek] – w zakładce [Dobry start>Szczegóły Twoich wniosków].


Informacje nt. otrzymanego wsparcia
– Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2023r.
– Jeśli wniosek złożysz później, świadczenie wypłacimy w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Informacje nt. przyznania świadczenia Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na
PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, wydamy decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję
otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.


Gdzie można uzyskać pomoc
– w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00, pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
– we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS.
Podstawa prawna § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze