logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Dodatek Gazowy - refundacja podatku VAT

25.08.2023

Dodatek gazowy to refundacja podatku VAT za gaz sieciowy, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.


O dodatek gazowy mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Refundacja przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.


Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.
Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:
   – jednoosobowym nie przekracza 2100 zł.
   – wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.
c) osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) to osoba w gospodarstwie domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę paliwa.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
   – od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
   – od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.


Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z OPŁACONEJ faktury za okres objęty wnioskiem.


Termin składania wniosku: w dowolnym czasie w 2023 r. jednak nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.


Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
   – fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,
   – dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
   – odpowiednio do sytuacji załączniki do wniosku

 

Faktury prognozowane podlegają refundacji dopiero po ich rozliczeniu z dostawcą paliwa gazowego.
Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP poprzez
stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne lub aplikacji rządowej mObywatel poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1 po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.


Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń 
od poniedziałku do piątku: ul. Bł. W. Kadłubka 12, godz. 7:30-16:00; ul. Rydla 39-40, godz. 7:30-15:30 (urna)


Dokumenty można także przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul.
Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacje do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (pdf)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (pdf)

Oświadczenie Wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych (pdf)

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. (pdf)

 

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze