logo-Stowarzyszenie-CMYK2.png

Aktualności

Kontakt

BPO

NPP-NPO

Umów się na poradę

Strefa Wiedzy

 

Czym jest Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze?

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem stworzonym dla realizacji celów określonych w jego statucie.

 

Jakie działania może podejmować Stowarzyszenie?

W ramach realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i  nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Czemu służy dochód Stowarzyszenia?

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego  Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

 

W jaki sposób stowarzyszenie pomaga Kobietom?

Wśród celów statutowych znajdują się m.in. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 

Czy stowarzyszenie pomaga tylko kobietom?

Nie, stowarzyszenie ma na celu nieść pomoc tak wielu osobom i grupom społecznym w potrzebie, jak to tylko możliwe.

 

Czy stowarzyszenie pomaga tylko obywatelom Polski?

Do naszego stowarzyszenia może zgłosić się każdy, również obywatele krajów innych niż polska. Jednym ze statutowych celów stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

© 2019 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze